• 3d ontwerp 2

Transformatie en herontwikkeling van het Lucent terrein

Met de herontwikkeling van het Lucentterrein gaan de Alliantie en de gemeente Hilversum het bestaande kantorencomplex transformeren naar een prettige woon- en werkbuurt in het groen. In deze nieuwe buurt wordt daarmee een plek gecreĆ«erd voor verschillende doelgroepen. 

De herontwikkeling omvat de inmiddels afgeronde transformatie van twee van de bestaande gebouwen aangevuld met nieuwbouw. Het terrein krijgt een open, groen karakter en de aansluiting op de omliggende buurten wordt verbeterd.

Een deel van de bestaande kantoorgebouwen wordt gesloopt om plaats te maken voor een mix van huur-en koopwoningen. Zowel grondgebonden woningen als appartementen (voor jong en oud, in verschillende prijsniveaus) worden gebouwd in en rond een openbaar toegankelijke Stadstuin. De auto is in het gebied te gast, de nieuwe toegangsweg voor deze buurt wordt ingericht als 30 km/h straat. Voetgangers en fietsers kunnen zich straks vrij door het gebied bewegen naar de voorzieningen in de directe omgeving, zoals winkelcentrum Seinhorst, het nabijgelegen station en het centrum van Hilversum. 

De gebouwen BF en BE zijn hergebruikt voor het nieuwe kantoor van de Alliantie  en voor de transformatie tot 95 huurwoningen.

De nieuwe grondgebonden woningen vormen samen met de bestaande woningen aan de Siemensstraat een logisch, afgerond gesloten bouwblok. De nieuwe appartementengebouwen liggen in een groene Stadstuin centraal in het gebied.

De identiteit van het gehele gebied wordt gevormd door de Stadstuin waarin gebouwen staan en waarin twee "tuinkamers" gesitueerd zijn met elk een eigen karakter eneen openbare ontmoetings-en speelplek voor de hele buurt.

Planning

Na de verwachte goedkeuring van het Stedenbouwkundig Plan in mei dit jaar zal de bestemmingsplan procedure worden opgestart. Na vaststelling hiervan zal begonnen worden met de realisatie van de bouwplannen voor de sociale huur, gevolgd door de koopwoningen.

 

Foto 1 maquette planvorming

 

Foto 2 maquette planvorming