Conclusies meedenkavond

Op 7 oktober 2014 zijn de conceptplannen gepresenteerd. De reacties op de plannen waren overwegend positief. Daar zijn we erg blij om. De omwonenden waren vooral positief over het groene karakter, de architectuur en het feit dat er in de plannen zowel plaats is voor koop- als sociale huurwoningen. 

Bebouwing aan Larenseweg
Aandachtspunten waren er ook. Een aantal omwonenden zou graag zien dat de bebouwing aan de Larenseweg lager wordt en verder van de weg af komt te liggen. Aan dit punt komen we op twee manieren tegemoet. We gaan de nieuwbouwblokken iets verder van de weg plaatsen. Daarnaast gaan we kijken of we de bovenste verdieping van het middelste gebouw 'terugliggend' kunnen maken. Daardoor wordt de gevel lager en oogt het gebouw veel kleiner. 

Verkeersintensiteit
Veel opmerkingen betroffen de verkeersintensiteit. Daar hebben we onderzoek naar laten doen. De conclusie is dat de verkeersintensiteit op de wegen rond het plangebied na de planontwikkeling iets toeneemt t.o.v. de huidige situatie. Daarbij moet aangetekend worden dat de huidige situatie afwijkt van de normale situatie door leegstand van kantoren. De verkeersintensiteitop de wegen rond het plangebied zal na planontwikkeling in overeenstemming zijn met de verkeerscapaciteitvan de wegen. De Jan van der Heijdenstraat blijft een 30 km-gebied. Er is dan ook geen reden om het plan op dit punt aan te passen.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid is voor een aantal omwonenden een punt van zorg. Specifiek werd verwezen naar de aansluiting op de Jan van der Heijdenstraat en de hoek Ampèrestraat met fietspad Larenseweg.

Op dit gedeelte van de Jan van der Heijdenstraat blijken vrijwel geen ongelukken te gebeuren. Wel gaan we kijken of er mogelijkheden zijn om de overzichtelijkheid te vergroten bij de aansluiting van de hoek Ampèrestraat met het fietspad langs de Larenseweg. Bijvoorbeeld door het nieuwbouwblok wat verder van de hoek af te plaatsen.

Parkeervoorzieningen
Over de parkeermogelijkheden op het terrein en in de directe omgeving zijn diverse vragen gesteld.In de plannen voor het Lucentterrein wordt voorzien in de parkeerbehoefte op maat van het plan.  Er worden geen extra parkeerplaatsen voor omwonenden gerealiseerd. De openbare parkeerplaatsen zijn overigens wel voor iedereen toegankelijk.

Voorkomen van hangplekken/sociale veiligheid
Een aantal omwonenden maakt zich zorgen over de sociale veiligheid of vreest dat het gebied uitnodigt tot hanggedrag. Wij denken dat deze vrees onterecht is. Door de combinatie van wonen en werken, maar ook door de diversiteit aan bewoners, zal het gehele plangebied naar verwachting zowel overdag als 's avonds in gebruik zijn. Dat is belangrijk voor de sociale veiligheid. Daarnaast zal bij de planuitwerking aandacht worden besteed aan de keuze van inrichtingselementen, aan overzichtelijkheid en verlichting. Maar het voorkomen van hanggedrag is moeilijk.

Inrichting  'plaats'
Voor de inrichting van de 'plaats' hebben we allerlei suggesties ontvangen. De meeste omwonenden willen graag dat dit een plek wordt met veel bomen en ander groen. Speeltoestellen en bankjes worden ook veelvuldig genoemd. Deze suggesties gaan we verwerken in het plan. Op de 'plaats' wordt geen plek gereserveerd voor de voetbalkooi. De voetbalkooi is een tijdelijke voorziening.

Vervolg
We zijn blij met de vele reacties op het plan. In de zomer zullen we een tweede meedenkavond organiseren. Nadere gegevens hierover zetten we op deze site. 

Nieuwsbrieven

Download hieronder de nieuwsbrieven die over het Lucentterrein zijn verschenen: